Kurumsal                         OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN ŞART?
 
 
 
·         Saygı, Sevgi,
 
·         Paylaşma, İş Bölümü,
 
·         Sorumluluk,
 
·         Sosyal Çevre Oluşturma
 
Açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır. Bilindiği gibi, 3 ile 6 yaş arası, çocukta pek çok değişmenin yaşandığı yıllardır. Normal gelişim gösteren bir çocuk, 6 yaş civarında birçok motor becerileri kazanmış, çeşitli fiziksel becerilerini kullanmaya başlamıştır. Bilişsel gelişim açısından ise, fiziksel ve sosyal çevresi ile ilgili yoğun bir bilgi birikimi oluşturmaya ve çevresinde gelişen olayları anlamaya başlamıştır. Buna karşın, okul öncesi yılları çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut bir biçimde çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır. Düşünüldüğünde, okul öncesi yılları çocuğun arkadaşları ve öğretmeni ile birebir olarak kuracağı iletişime dayalı konuşma ve dinleme becerilerini geliştirici etkinliklerin ağır bastığı yıllar olmalıdır.
 
 
Okul öncesi eğitim neden gereklidir.
 
·         Çocukta zeka gelişiminin %80'lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.
 
·         Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir.
 
·         Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlar.
 
·         Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.
 
·         Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir.
 
Okulöncesi eğitiminin desteklenmesi için sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Aile ve eğitimci işbirliği ile gerçekleşen okulöncesi eğitim; çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.
 
                                                                                                                                                                       
 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
 
Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır.
 
Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.
 
 
Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir.
 
Çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir.
 
Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan
 
* Saygı, sevgi,
* Paylaşma, iş bölümü,
* Sorumluluk
* Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır.
 
 
Çocuk ve Resimleri
 
Çocuğun kendini ifade etmesinin en etkili yollarından biri resim çizmektir. Resim çizmek, çocuğun önceden öğrenmiş olduğu bazı sözcük ve ifade biçimlerinden daha güçlü, daha yalın bir anlatım şekli olarak da düşünülebilir. Çocuğun yaptığı çizim ve boyama sonucunda oluşan lekeler, çizgi ve şekiller iletişimin belirtileridir.
 
Resim yapmanın çocuğun gelişimine etkileri şu şekilde sıralanabilir:
 
Çocuk resmi görsel bir iletişim aracı olarak kullanır.
Sözel olarak söyleyemediklerini resimle ifade eder.
Biçimsel anlatımla ilgili becerilere sahip olur.
Bilinçaltında yatan korku, endişe gibi duygularını resim aracılığıyla dışarıya atarak rahatlar.
İstek, arzu ve hayallerini kâğıda yansıtır.
Sanata ve tasarıma dair yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirir.
Resmin yaşamıyla olan bağlantısını ve yararlarını kavrar.
Özgün ve yaratıcı fikirler geliştirir.
Estetik kişilik kazanarak, duygularını düzene sokar.
İnce motor becerilerinde başarılı sonuçlar elde eder.
Sanat eserlerine ilgi duyar.
                                                                                                                                                                                      
Balaca Anaokulu


 Demirli Park Sit. Gümüşpınar Mah. Yakacık Cad. Filiz Sok.No:5/1 Yakacık / İST
 0216 377 10 14  0532 735 46 35  info@balacaanaokulu.com


 

Bizi Takip Edin

www.okulbildir.com üyesidir
Copyright © 2013 BMS Proje | Tüm Hakkı Saklıdır.