EğitimOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

                                                                                                                                          

Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun varolan yeteneklerini görünür kılmaktır.


Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.


Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir.
 

Çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir.

Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan

* Saygı,sevgi,
* Paylaşma, iş bölümü,
* Sorumluluk
* Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamdır.

Çocuk ve Resimleri

Çocuğun kendini ifade etmesinin en etkili yollarından biri resim çizmektir. Resim çizmek, çocuğun önceden öğrenmiş olduğu bazı sözcük ve ifade biçimlerinden daha güçlü, daha yalın bir anlatım şekli olarak da düşünülebilir. Çocuğun yaptığı çizim ve boyama sonucunda oluşan lekeler, çizgi ve şekiller iletişimin belirtileridir.

Resim yapmanın çocuğun gelişimine etkileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Çocuk resmi görsel bir iletişim aracı olarak kullanır.
 • Sözel olarak söyleyemediklerini resimle ifade eder.
 • Biçimsel anlatımla ilgili becerilere sahip olur.
 • Bilinçaltında yatan korku, endişe gibi duygularını resim aracılığıyla dışarıya atarak rahatlar.
 • İstek, arzu ve hayallerini kâğıda yansıtır.
 • Sanata ve tasarıma dair yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirir.
 • Resmin yaşamıyla olan bağlantısını ve yararlarını kavrar.
 • Özgün ve yaratıcı fikirler geliştirir.
 • Estetik kişilik kazanarak, duygularını düzene sokar.
 • İnce motor becerilerinde başarılı sonuçlar elde eder.
 • Sanat eserlerine ilgi duyar.

 

 

Balaca Anaokulu


 Demirli Park Sit. Gümüşpınar Mah. Yakacık Cad. Filiz Sok.No:5/1 Yakacık / İST
 0216 377 10 14  0532 735 46 35  info@balacaanaokulu.com


 

Bizi Takip Edin

www.okulbildir.com üyesidir
Copyright © 2013 BMS Proje | Tüm Hakkı Saklıdır.